وکیل کیفری

وکیل کیفری

حتما شنیده اید که هنگام بحث درباره دعاوی و دادگاه ها ، در مورد کیفری بودن یا حقوقی بودن دعوا، صحبت می شود شاید برای شما سوال ایجاد شده باشد که دعوای حقوقی ودعوای کیفری چه فرقی با هم دارند 0 دعوای حقوقی ، دعوایی است که مطابق اصول آیین دادرسی مدنی وقوانین مربوط به ان  اقامه می شود و هدف از طرح ان احقاق حق یا اعلان امری حقوقی است مانند دعاوی راجع به اموال و مالکیت ، دعاوی مربوط به تجارت ، و اوراق و اسناد تجاری مانند چک و سفته  ، دعاوی مربوطه به اموال منقول امور حسبی امور ثبتی و … است  اما گاهی فردی مرتکب جرمی می شود و ما از  ارتکاب جرم توسط ان فرد ، دچار اسیب وصدمه مالی ، روحی ، جسمی ، آبرو یا …. می شویم . در اینجا باید دعوای کیفری مطرح کنیم و به عنوان بزه دیده آسیب دیده از جرم از محکمه بخواهیم  که فرد مجرم را مجازات نموده و به میزان مسئولیت کیفری که دارد مورد مواخذه قرار گیرد.

پس بطور کلی دعاوی که مورد جرائم و مجازات ها طرح می شود ، دعاوی کیفری هستند .جرم چیست مطابق تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، هر رفتاری اعم از فصل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب می شود . پس معیار و ملاک تشخیص اینکه  ارتکاب عملی جرم هست یا خیر ، قا نون مجازات اسلامی است که در مورد کلیه اشخاص که در حکم وحاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی  ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود .( مگر در موارد استثناء ) عناوین مجرمانه گوناگونی وجود دارد که برخی رایج تر است وبرخی رواج کمتری دارد بعنوان مثال  دعاوی شکایت جرائمی مانند سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، ضرب جرح ، ترک انفاق تصرف عدوانی وسایر جرائم از این دست ، با فراوانی بیشتری طرح می شود 0 حال انکه جرمی مثل محاربه ،  جاسوسی رایانه ای سوء قصد نسبت به مقامات سیاسی خارجی تهیه و ترویج سکه قلب و جرائمی از این قبیل شیوع ارتکاب کمتری دارند . تلاش ما در این مقاله بر این است که در مورد جرائمی صحبت کنیم  که در جامعه بیشتر اتفاق می افتد  تا هم افرادی که آسیب دیده از این جرائم هستند وهم احیانا” افرادی که مرتکب این جرائم شده اند امکان استفاده از مطالب این مقاله را داشته باشند بطور کلی جرائم چند دسته اند جرائم علیه نفس وجان  مانند قتل عمد یا قتل غیر عمد 2 جرائم علیه سلامتی وتمامیت جسمانی مانند ضرب وجرح وقطع عضو 3 جرائم علیه اموال مانند سرقت کلاهبرداری 4 جرائم علیه آزادی بازداشت غیر قانونی 5 جرائم علیه عرض وابرو (افترا) 6 جرائم ناموسی زنا ولواط 7 جرائم که سبب ایجاد آسیب روحی و روانی می شوند آزار اذیت و مزاحمت که در همه این موارد فرد آسیب دیده از جرم می تواند با تنظیم وتقدیم  شکوائیه به محاکم دادگستری رجوع نموده واحقاق حق نماید .

البته باید دانست گاهی جرمی اتفاق می افتد ، فرد یا افرادی از وقوع این جرم دچار صدمه وآسیب می شوند اما فرد مرتکب جرم مسئولیت کیفری ندارد یعنی تعقیب وی متوقف شده  ومجازات نمی شوند . در اینجا بحث موانع مسئولیت کیفری مطرح است قانون مجازات اسلامی بیان می دارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند وسن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران 15 سال تمام قمری تعیین می کند . معنی این جمله این است که اگر پسر بچه 10 ساله مرتکب سرقت شود به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شود . بلکه برای وی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود مثلا” وی را به کانون اصلاح وتربیت می فرستند یا تحت اموزش قرار می دهند .

مورد دوم مربوط به جرائمی است که فرد دیوانه مرتکب می شود اگر فرد هنگام وقوع جرم اختلال روانی داشته باشد واین اختلال به گونه ای باشد که اراده یا قوه تشخیص فرد را از بین ببرد به شرط اثبات این اختلال ، این فرد مجازات نمی شود بلکه بنا بر تشخیص دادستان تا رفع حالت خطر ناک در محل مناسبی نگهداری می شود همچنین است وقوع جرم تحت اکراه شدید که عادتا” قابل  تحمل نباشد وارتکاب جرم توسط فرد بیهوش یا فرد خواب گرد (کسانی که در خواب راه می روند ) و اعمالی را انجام می دهند ارتکاب جرم توسط فرد مست به شرط اینکه فرد بطور کلی مسلوب الاراده باشد وبرای ارتکاب جرم یا با علم به تحقیق آن خود را مست نکرده باشد ، از عوامل رافع مسئولیت کیفری است .

ممکن است برای شما این سؤال ایجاد شده باشد ، که اگر کسی علیه ما جرمی مرتکب شود و به ما صدمه ای بزند ، چگونه باید ارتکاب این عمل توسط این فرد را در محکم دادگستری اثبات کنیم

این سؤال تحت عنوان ادله  اثبات در امور کیفری پاسخ داده  می شود.  ادله اثبات جرم عبارتند از اقرار ، شهادت، قسامه، سوگند ودر موارد  مقرر قانونی علم قاضی 1- اقرار یعنی اینکه شخصی از ارتکاب جرم توسط خودش خبر دهد . و فقط اظهارات خود شخص اقرار محسوب است پس اگر وکیل علیه موکل خود اظهاراتی  را بگوید ، این اقرار نیست .

2 – شهادت ، بنا به تصریح قانون شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است . اگر بین شهادت شهود تعارضی وجود داشته باشد  ، و به قولی شهادت  دو شاهد با هم هماهنگ نباشد ، شهادت هیچ یک شرعی نیست . در کلیه جرائم نصاب شهادت ، دو شاهد مرادست . مگر در زنا، لواط که به شهادت 4 مرد نیاز است 0

3-سوگند  ، حدود  وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود و  فقط قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی  از جرائم مطابق مقررات با سوگند اثبات می گردد.

در همه موارد بالا حضور یک وکیل کیفری متخصص و متعهد می تواند علاوه بر کاهش استرس و فشار روانی فرد ، به احقاق حقوق وی نیز کمک کند . از آنجا که در دعاوی کیفری پای آبرو و جان و مال و آزادی افراد در میان است بنابراین به نظر می رسد که حضور وکیل کیفری از اهمیت بیشتری بر خوردار است وکیل کیفری متعهد و متخصص و مجرب کسی است که جرائم وشرایط وقوع و تحقق آن را به خوبی می شناسد ، و به قولی با ارکان جرم اشنایی داشته ومی تواند در این زمینه به خوبی از موکل دفاع کند همچنین علاوه بر تسلط کامل بر قانون مجازات اسلامی بر قوانین فرعی آئین نامه ها وسایر منابع صدور حکم نیز اشراف داشته ومی تواند با استناد واستدلال در زمینه دعاوی کیفری در کنار موکل باشد زیرا گاهی در برخی پرونده ها موردی را مشاهده می کنیم که با اسناد به یک ماده یا بند قانونی یا حتی یک تبصره می توان کمک شایانی به متهم یا شاکی نمود  ، بنا براین هنگام مراجعه به وکیل کیفری بهتر است به سابقه و تجربه و تعهد و تخصص وکیل توجه کنیم . زیرا  در صورت بروز اشتباه یا کوتاهی از طرف وکیل ، ممکن است  آسیب جبران ناپذیری به حقوق موکل و منافع وی وارد آورد.

یکی از مصوباتی  که اشراف بر آن ، بسیار موثر خواهد بود قانون کاهش حبس تعزیری  مصوب 1/2/1392 است که علی الخصوص بسیار به نفع متهم است . با استفاده ازاین قانون ، گاهی درجات جرم تغییر کرده و در نتیجه به میزان مجازات به طرز قابل توجهی کاهش می یابد . توجه به این مساله نشان می دهد ، که یک وکیل کیفری متخصص علاوه بر اشراف کامل برقانون مجازات و سایر قوانین تکمیلی  در این باب ، به اصول مربوط به آئین دادرسی کیفری نیز مسلط ومشرف است واین تسلط در هنگام تعقیب وتحقیق و رسیدگی به پرونده کیفری مفید به حال موکل خواهد بود0

وکیل حقوقی

وکیل خانواده

وکیل امور ثبتی

وکیل مهاجرت

ارتباط با ما

021-22362628

info@maed.ir

سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، نبش خیابان مجد، پلاک ۳، طبقه۳

آخرین مقالات